Azra Jahić, članica Naše stranke Ilidža, nakon pokretanja inicijative za pametni parking u općini Ilidža, jučer je preko zastupnika Edina Forte svoj prijedlog i prema kantonalnim institucijama.

„Pokrenuli smo inicijativu da se sva nova parking rješenja, uključujući ona koja su već isplanirana, realiziraju na bazi savremenih informaciono-komunikacionih rješenja, a koja omogućavaju dobijanje informacije o slobodnim parking mjestima u realnom vremenu,  putem web aplikacije na mobitelima/računarima, te navođenje vozača prema željenom parkingu. Zatražili smo od Ministarstva saobraćaja da finansijska sredstva planira u budžetu za iduću godinu, te da pokrene aktivnosti traženja finansiranja ovog projekta od strane Evropske unije”, kazala je Jahić.

„U maju ove godine na sjednici Općinskog vijeća Ilidža, vijećnik Naše stranke Elvis Vreto pokrenuo je inicijativu. S obzirom na činjenicu da se cijeli Kanton Sarajevo svakodnevno bori sa saobraćajnim gužvama i nedostakom slobodnih parking mjesta, ukazuje se potreba da se izgradnja novih i adaptacija postojećih parkirališta na cijelom kantonu  planira po uzoru na uspješna iskustva zapadnoevropskih gradova – u smjeru izgradnje pametnih, održivih gradova. Posebno je značajno da se realizacijom ovakvih projekata pruža veliki podsticaj za domaće IT kompanije koje mogu ponuditi svoja rješenja i njihovu implementaciju“, dodaje Azra Jahić.

„Prednosti implementacije pametnog parkinga: brže pronalaženje slobodnog parking mjesta i planiranje mjesta ulaska u grad/općinu, smanjenje saobraćajne gužve, povećanje sigurnosti vozača i pješaka na ulici, smanjenje zagađenosti zraka, te smanjenje buke u centralnim dijelovima mjesta. Realizacijom projekta Kanton Sarajevo postaje začetnik implementacije rješenja ‘pametnih gradova’ i prvi praktični primjer na BiH prostorima kako se primjenom tehnologije može stvoriti ugodniji svakodnevni život građanima, te unaprijediti turistička ponuda, jer će Sarajevo dobiti višu ocjenu po pitanju saobraćajne infrastrukture.“, zaključila je Jahić.