Azra Jahić i Općinski odbor Naše stranke Ilidža su pokrenuli inicijativu za adaptaciju postojećih i izgradnju novih savremenih parkirališta na Ilidži, kojim će se značajno rasteretiti saobraćajna gužva. Naša stranka upozorava da su postojeća parkirališta nezadovoljavajuća ne samo zbog nedovoljnog kapaciteta, nego i zbog loše informiranosti o raspoloživim parking mjestima, te je neophodno naći nova rješenja.
„Izgradnja novih i uredjenje postojećih parkirališta ide presporo, ili bolje rečeno, ne prati značajan porast broja stanovnika i turista u zadnjih desetak godina u općini Ilidža. Svakodnevno smo svjedoci saobraćajne gužve i zakrčenih trotoara, posebno u centralnom dijelu Ilidže. Pri tome je, zbog potrage  za slobodnim parkingom, ugrožena sigurnost vozača i pješaka na ulici.  Jednostavno se, u današnje vrijeme sveprisutne mobilne razmjene informacija, nameće potreba da vozači budu pravovremeno informisani gdje se sigurno mogu parkirati“ – kazala je Azra Jahić.
Prateći najavu Ministarstva za saobraćaj Kantona Sarajevo za zajednički sastanak sa predstavnicima općine Ilidža radi sagledavanja situacije i otvaranja novih parkirališta, Općinski odbor Naše stranke oformio je stručni tim za iniciranje potencijalnih rješenja.
„Zaključili smo da je nova parkirališta na Općini Ilidža potrebno realizirati kao SmartParking (pametni parkinzi), a kao najskoriji primjer iz regije imamo rješenje u Dubrovniku koje je unaprijedilo turističku ponudu grada. Ovakvo rješenje omogućava da vozači na svojim mobitelima raspolažu informacijom o trenutno slobodnim parking mjestima, čak uz mogućnost rezervacije istih, cijenama parkinga i posebnim tarifnim uvjetima, kao i da budu direktno usmjereni prema željenom parkiralištu, bez uzaludnog kruženja ulicama. Takodje, na značajnim raskrsnicama i duž saobraćajnica postavljaju se digitalni panoi na kojima se u realnom vremenu prikazuje informacija o broju slobodnih parking mjesta u svakom području općine/centra, čime se pruža podrška  vozačima bez smart tehnologije (pametnih telefona). Ne samo da će biti omogućeno brže pronalaženje slobodnog parking mjesta, nego se vozačima ostavlja mogućnost da rutu svog kretanja prema centru ili nekoj destinaciji na Ilidži unaprijed planiraju, shodno mogućnosti parkiranja”,dodala je Azra.
“Naš vijećnik Elvis Vreto je još u maju ove godine na sjednici Općinskog vijeća pokrenuo ovu inicijativu koju je stručni tim naše općinske organizacije pripremio i očekujemo uskoro pozitivan odgovor. Vjerujemo da će nadležna općinska služba i Ministarstvo  saobraćaja KS podržati našu inicijativu , obzirom da se radi o jednostavnom rješenju novih parkinga sa velikim učinkom na smanjenje saobraćajne gužve i povećanje sigurnosti vozača i pješaka na ulici. Obzirom na sve izraženije probleme sa parkiranjem u cijelom Sarajevu, naišli smo na podršku drugih općinskih odbora  Naše stranke, tako da vjerujemo da će naša inicijativa uskoro  zaživjeti na cijelom Kantonu”, poručila je Azra Jahić, te je izrazila očekivanje da će ova inicijativa biti  realizirana  u narednom periodu, čime općina Ilidža postaje začetnik i prvi praktični primjer implementacije „pametnih gradova“ na prostoru BiH.