„Svaka općina koja želi postati grad, mora imati pozitivan odnos prema svojim  kulturno-historijskim znamenitostima. Nažalost, mi već dugi niz godina svjedočimo da se te znamenitosti uništavaju. Jedan od posljednjih primjera je spomenik – zgrada hotela Topola, a mogli bismo ići i mnogo više unazad“, kaže Azra Jahić, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža, osvrćući se na političku ambiciju načelnika Općine Ilidža Senaida Memića da Ilidža dobije status grada.

Gradovi se, između ostalog, prepoznaju kao takvi i po odnosu prema svom kulturno-historijskom, te prirodnom naslijeđu. Rušenje hotela Topola nije jedini slučaj negativnog odnosa prema naslijeđu na Ilidži, ali i prema njenoj budućnosti: „Ako posmatramo samo odnos prema kulturno-historijskim znamenitostima, moramo reći da Ilidža ne ide u smjeru da postane grad. Ilidža se razvija, ali građevinski, zalijeva svoje čuveno zelenilo, svoje prirodne ljepote, betonom. Ako ćemo mi izgraditi veliki broj zgrada, na površini koja je vodozaštitna zona, mi nismo postali grad, mi smo zapravo uništili nešto od čega bi trebao taj grad da živi, a to je da pijemo tu pitku vodu.“