Azra Jahić je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža od 2016. godine. Rođena je 1969. godine u Bijeljini, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij elektrotehnike završila je u Sarajevu, na odsjeku za telekomunikacije. Iza sebe ima 20 godina radnog iskustva (stečenog u kompanijama Energoinvest d.d i Ericsson Nikola Tesla d.o.o) na poslovima realizacije i rukovođenja projekata u domenu osposobljavanja i modernizacije fiksne i mobilne telefonije, uz stalno stručno usavršavanje. Majka je jednog djeteta.

Kroz svoj dosadašnji aktivni rad u Našoj stranci, Azra Jahić je učestvovala na projektima koji savremene  informacione tehnologije koriste za poboljšanje kvaliteta života u zajednici. Oblasti njenog interesovanja su rješavanje urbanističkih i komunalnih problema, unapređenje transportne infrastrukture i saobraćaja i razvoj pametnih i održivih gradova, uz savremene ekološke standarde. Inicijativa „Pametni parking“ koju je vijećnica Jahić pokrenula kao savremeno rješenje za smanjenje saobraćajne gužve prihvaćena je na kantonalnom nivou i uskoro kreće u realizaciju.

Također, vijećnica Jahić radi na sveobuhvatnom programu aktivne podrške osobama sa invaliditetom kako bi imali što samostalniji i kvalitetniji život, te se zalaže za uvođenje programa dugoročnog poticaja porodicama sa troje i više djece, kroz razne oblike subvencija i pomoći.