Općinski odbor Naše stranke Novo Sarajevo pokrenuo je inicijativu za rješavanje problema nemogućnosti parkiranja vozila na parkinzima uz kolektivne stambene objekte te na istim planiranje parking prostora za osobe sa invaliditetom.

„Prema Uredbi o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo, Općina Novo Sarajevo dužna je napraviti analizu o broju pripadajućih parkirnih mjesta za svaki stambeni objekat, te utvrditi broj vozila za tretiranu površinu i kapacitet parkinga uz kolektivno stambene objekte. Na osnovu navedene analize naći adekvatno rješenje kako bi građani kolektivnih stambenih objekata imali prednost prilikom parkiranja“, kazala je Barbara Peleš-Stroil predsjednica Općinskog odbora Naše stranke Novo Sarajevo.

„Ujedno na parkinzima uz kolektivno stambene objekte, naravno prema ranije urađenoj analizi, planirati parking mjesta za osobe sa invaliditetom. Uređenje saobraćaja u mirovanju je potrebno uraditi u interesu svih korisnika. To znači i efikasniji nadzor nad provođenjem Uredbe, ali i ozbiljnijim pristupom općinske administracije pitanjima osiguranja prava za lica sa invaliditetom“, dodala je Peleš-Stroil.