Vijećnica Naše stranke  u Novom Sarajevu Barbara Peleš Stroil dobila je odgovor od nadležnih općinskih službi na postavljeno vijećničko pitanje kada je planirana ugradnja  lifta u Domu zdravlja “Omer Maslić”.

“U Informaciji o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite na području općine Novo Sarajevo ugradnja lifta se navodi kao prioritet, i zato sam postavila pitanje šta je sa realizacijom ovog projekta. Dobila sam odgovor da ugradnjom lifta koordinira Gradska uprava na osnovu donacije koju je Dom zdravlja dobio od grada Friedrichshafena. U međuvremenu su se pojavili i problemi sa lokacijom lifta, prvi prijedlog je bio da se ugradi vanjski lift od čega se odustalo zbog problema sa podzemnim instalacijama, zatim su izlazili i statičari na teren i tražili soluciju za unutrašnji lift, a onda se sasvim odustalo od ovog projekta”, rekla je Peleš Stroil.

Vijećnica Naše stranke napomenula je da bi trebalo nastaviti sa realizacijom ovog projekta.

“Ne treba posebno napominjati koliko bi lift olakšao  starijim i invalidnim osobama, te maloj djeci sa majkama, koji odlaze ljekaru. Mislim da bi se i Općina i Gradska uprava i rukovodeći ljudi u Domu zdravlja trebali dati svoj doprinos kako bi se našlo rješenje, nastavilo sa ugradnjom lifta i iskoristila ova donacija, čime bi se definitivno poboljšala infrastruktura u zdravstvu na području naše općine i olakšalo građanima”, naglasila je Peleš Stroil.