Klub vijećnika Naše stranke podnio je inicijativu za izradu tzv. „budžeta za građane“ i ponovno je upućivao nekoliko puta, ali još uvijek nije dobio nikakav odgovor od nadležnih službi u Općini Novo Sarajevo.

„Kao što smo već više puta informisali javnost, ‘budžet za građane’ je pojednostavljeni prikaz općinskog budžeta. Sami budžeti su prepuni brojki i stručnih, ekonomskih termina, koji nisu općepoznati, zbog čega su originalni budžetski dokumenti iako zanimljivi ipak nerazumljivi većini građana.  Zbog toga se nameće potreba za jednostavnim prikazom, u kojem bi dominirale ilustracije i infografike, a pomoću kojeg bi građani shvatili na koji način se troši novac, koji oni sami putem poreza uplaćuju na općinsku kasu“, kazala je Barbara Peleš-Stroil, predsjednica Odbora Naše stranke u Novom Sarajevu.

Ona je dodala i kako su navedenu inicijativu, koja je potekla od članice Naše stranke Jasmine Mršo, već podržale općine Centar, Novi Grad i Stari Grad.

„U Centru je inicijativa realizirana u okviru općinskog biltena i građani u mjesnim zajednicama već imaju priliku upoznati se sa strukturom budžeta, dok u Novom Sarajevu još nemamo ni izjašnjenje službi, a kamoli realizaciju. Takvo što je nedopustivo i pozivam ih i ovom prilikom da se čim prije očituju o ovoj izuzetno bitnoj inicijativi“, zaključila je Barbara Peleš-Stroil.