Lokalni odbor Naše stranke u Kaknju podnio je inicijativu za izradu brošure Budžet za građane. Čemu bi to doprinijelo, objašnjava članica kakanjskog odbora Naše stranke Behija Kulović:

„Budžetska sredstva su javna i pripadaju svim građanima, a oni su u jako malom broju upućeni u njihov utrošak.

Da bi se građanima dao valjan uvid u njegovu potrošnju, neophodna je izrada brošure o budžetu koja bi im na jednostavan način objasnila procese od planiranja pa do utroška sredstava.

Samo razumijevanje budžeta u skoroj budućnosti, vjerovatno već prilikom kreiranja budžeta za sljedeću godinu, potaklo bi veći broj građana da se uključe u njegovo kreiranje a onda bismo tek mogli govoriti o budžetiranju u interesu građana. Neke Općine u Federaciji BiH već nekoliko godina objavljuju brošuru Budžet za građane u kojoj uz pomoć jednostavnih grafičkih prikaza i tabela,  jednostavnog i raumljivog jezika predstavljaju kreiranje budžeta. To neće zaobići ni Kakanj, ali želimo da s tim što prije krenemo.“