Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija predala je u proceduru 11 amandmana Odbora Naše stranke u toj općini na Prijedlog budžeta za 2016. godinu.

„Predložili smo da se grant za užine đacima u osnovnim školama poveća sa 60 hiljada na 90 hiljada KM, s obzirom da je riječ o jednoj od najugroženijih kategorija i da iznos koji je predložen Prijedlogom nije dovoljan da pokrije potrebe đaka koji su u stanju potrebe, uzimajući u obzir sve težu socijalno-ekonomsku situaciju“, kazala je Bešlija.

„Tražili smo da se grant za vjerske zajednice sa 80 hiljada smanji na 20 hiljada, budući da općine po zakonu nisu dužne da daju direktnu materijalnu podršku vjerskim zajednicama i da u ovom trenutku postoje veći prioriteti, te smo tražili da se tih 60 hiljada KM preusmjeri za povećanje sredstava namijenjenim za užine đacma i za uvođenje asistenata u nastavi (inkluzivna nastava za djecu s invaliditetom)“, dodala je.

„Jedan od naših amandmana zahtijeva da se izbriše stavka o trošenju 400 hiljada KM za adaptaciju sale Općinskog vijeća. Budžet je novac svih građana, osnova njegovih prihoda su porezi koji uplaćuju svi građani, i struktura njegovog trošenja treba da bude takva da koristi imaju svi građani, a ne samo politički službenici. Ono što ovdje želim dodati je i činjenica da Općinsko vijeće nije donijelo Odluku o adaptaciji sale Općinskog vijeća, te se samo po sebi nameće pitanje kako je ova stavka uopće uvrštena u Budžet za 2016.godinu.“, dodala je.

„Tražili smo izradu Strategije za mlade. S obzirom da je prethodna Strategija (za period 2012-2014.) istekla, smatramo da je potrebna izrada nove Strategije,koja bi bila sastavni dio Intergirane Strategije razvoja Općine, kao i uvođenje granta u vezi s ovim pitanjem, jer je podrška ovom dijelu populacije neophodna i propisana Zakonom o mladima FBiH“, pojasnila je Bešlija.

„Dalje smo predložili povećanje granta za sufinansiranje vanškolskih aktivnosti po pogramu JU Centra za djecu i omladinu sa 10 na 20 hiljada KM, grant od 20 hiljada KM za osobe sa invaliditetom i 5 hiljada KM u svrhu prevoza porodica djece i osoba sa invaliditetom“, dodala je.

„Tražili smo i povećanje iznosa za izgradnju parkinga na području MZ Grbavica I na 200 hiljada, kao i povećanje granta KJKP Park za uređenje parkovskih površina sa 130 hiljada na 150 hiljada KM, a u svrhu izrade dokumenta koji bi propisao hortikulturalno uređenje ovih površina, te izradu elaborata za definisanje mjera za revitalizaciju i održavanje Vilsonovog šetališta (25 hiljada KM)“, zaključila je Bešlija.