Na idućoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, koja će biti održana 27. jula, vijećnica NS-a Vildana Bešlija će podnijeti četiri inicijative, koje se tiču pitanja regulacije saobraćaja i zaštite životne sredine.

Prvom inicijativom će tražiti da se pokrene proceudura prema Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za postavljanje ležećih policajaca u ulici Envera Šehovića. “Inicijativu podnosim na zahtjev grupe građana sa područja MZ Malta, koji su se i ranije obraćali u vezi s ovim pitanjem, budući da je ulica prometna, te je kretanje pješaka ugroženo, što pokazuje i više slučajeva u kojima su vozači, krećući se neprilagođenom brzinom, povređivali pješake”, kazala je Bešlija.

Uzevši u obzir da većina parkinga u Novom Sarajevu nemaju obilježena parking mjesta, što često dovodi do nesavjesnog parkiranja i nepotrebnog trošenja parking prostora, kao i da je vrlo malo označenih mjesta za osobe s invaliditetom, Bešlija će pokrenuti i inicijativu za obilježavanje parking mjesta.

Trećom inicijativom tražit će adekvatnije čišćenje parkova i zelenih površina na području MZ Grbavica I i postavljanje dodatnih kanti za otpatke. “Parkovi i zelene površine na području MZ Grbavica I ne održavaju se adekvatno, a ne zaboravimo da je to prostor u kojem borave djeca i starije osobe, čije je zdravlje ugroženo zbog smeća koje niko ne uklanja. Konkretno, park u ulici Grbavička, pored broja 41, zapušten je i onečišćen smećem raznog porijekla (opušci, kese, plastične flaše, itd.)”, pojasnila je.

Pored toga, Bešlija će podnijeti i inicijativu za izradu elaborata za obnovu zelenih površina na području općine Novo Sarajevo, navodeći kao razlog činjenicu da su zelene površine i parkovi prilično davno sađeni, kao i da ima dosta rastinja i drveća koje treba hitno obnoviti.