Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Novom Sarajevu Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke, podnijela je inicijativu da se obilježi jedna saobraćajna trake za parkiranje u ulicama između paviljona na Grbavici I.

“Inicijativu sam podnijela u ime građana Grbavice I zatraživši da se u sporednim ulicama, tj. ulicama između svih paviljona na Grbavici I, jedna saobraćajna traka obilježi za parkiranje vozila. Naime, ove ulice su svakodnevno pretrpane parkiranim vozilima i otežavaju kretanje pješacima”, rekla je Bešlija.

Vijećnica Naše stranke ističe da je ovu inicijativu potrebno realizovati što prije kako bi se zaštitili pješaci.

“Smatram da je izuzetno važno označiti mjesta za dozvoljeno parkiranje, kako bi uticali na povećanje sigurnosti pješaka, kojima je realno sada veoma otežano kretanje, te mišljenja sam da bi se na ovaj način to moglo malo bolje urediti. Uzimajući u obzir da su ove lokalne saobraćajnice jednosmjerne, obilježavanjem parking mjesta neće se narušiti odvijanje saobraćaja”, dodala je Bešlija.