Povodom potpisivanje ugovora o sufinansiranju gradnje sportske dvorane na Grbavici između Općine Novo Sarajevo i Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo sa dodatnih 200 hiljada KM, oglasila se Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.

“Još 2007. godine Općinsko vijeće je donijelo Zaključak o Programu kapitalnih investicija Općine 2008. – 2012. godine, u okviru kojeg je planiran projekt “Izgradnja sportske dvorane” u vrijednosti 2 miliona KM o čijoj realizaciji se stara općinski načelnik. Prilikom jučerašnjeg  potpisivanja ugovora sa Kantonom, načelnik Koldžo je obznanio da je vrijednost dvorane cijelih 9 miliona KM, od čega je Kanton Sarajevo izdvojio 1,2 miliona, Vlada Slovenije 250 hiljada eura, a Općina Novo Sarajevo ostatak; dakle, 7,3 miliona KM”, kazala je Bešlija.

“Vi ako pogledate izjave načelnika Koldže u vezi s izgradnjom ovog projekta vidjet ćete jednu indikativnu progresiju cifara. 2010. je kazao da će dvorana koštati 7 miliona. 2011. je govorio da će ipak trebati 8 miliona. I sad, na kraju, imamo cifru od 9 miliona, a pitanje je da li je i ona konačna zato što je takođe u posljednjoj izjavi naveo da je nabavljeno oko 90 posto potrebne opreme, te da će kuglanu i streljanu uraditi naknadno, jer zato trebaju dodatna finansijska sredstva”, dodala je.

“Kad dođe do takvih razlika između finansijskog plana i prakse u trošenju novca svih građana, onda je potrebno povećati zahtjev za transparentnošću i pravdanjem utroška. U vezi s tim na idućoj sjednici OV Novo Sarajevo zatražiću detaljan finansijski izvještaj o gradnji dvorane sa obrazloženjima u vezi sa odstupanjem od planirane vrijednosti projekta”, zaključila je Bešlija.