Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća  Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu, podnijela je inicijativu za redizajn web stranice Općine Novo Sarajevo kako bi se poboljšala njena funkcionalnost i otvorila mogućnost za bolju komunikaciju sa građanima.

“Ovu inicijativu podnosila sam u nekoliko navrata i sada je važno da prilikom redizajna uzmemo u obzir čitav niz problema,  kako bi nova web stranica zadovoljila sve ciljane grupe. Naime, postojeća web stranica ne odgovara potrebi dvosmjerne komunikacije, a takođe treba unaprijediti dizajn u smislu bolje prilagođenosti građanima. Jedna od inicijativa koje sam takođe nedavno podnijela odnosi se na uvođenje besplatne info linije za građane, čiji bi broj bio vidno istaknut i na zvaničnoj web stranici. Važno je postići i funkcionalnost i ažurnost, kako bi se na vrijeme objavljivali materijali i dnevni red za sjednice, ali i kako se ne bi događalo da obavještenja o početku javnih rasprava kasne, što je dosad bio slučaj”, rekla je Bešlija.

Vijećnica Naše stranke predložila je formiranje radne grupe koja će raditi na redizajnu web stranice.

“Smatram da je potrebno oformiti radnu grupu koja bi bila sastavljena od vijećnika, načelnika, predstavnika stručne službe općinskog vijeća i Službe za informisanje, koja bi adekvatno definisala projektni zadatak. Članovi ove radne grupe bi radili na dobrovoljnoj osnovi, to jest bez naknade, a sve s ciljem da bismo postigli što veću transparentnost u radu Općinskog vijeća i obavijestili građane i uključili ih u proces donošenja odluka”, dodala je Bešlija.