SLUŠAJ ME

Jučerašnji dogovor o formiranju Vijeća ministara kojeg su postigli SDA, SNSD i HDZ i oprečna tumačenja tog dogovora koja su uslijedila su novi dokaz kako lidere ovih stranaka ne zanima ništa osim proste podjele moći i kako su u tom procesu spremni pogaziti sve ono što su obećavali, na čemu su zasnivali svoj politički kapital i zbog čega su na račun svojih političkih protivnika iznosili optužbe koje su graničile sa pozivima na linč.

Deset mjeseci nakon opštih izbora dobili smo dokument nazvan „Principi za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine“ kojim su de facto pogaženi svi principi koji su se isticali kao ključni za proces pristupanja Bosne i Hercegovine i Evropskoj uniji i NATO-u. Dio sporazuma koji govori o integraciji u NATO, koji je mjesecima naglašavan kao ključni uslov za formiranje vlasti, sveden je na nejasnu formulaciju koja otvara vrata vojnoj neutralnosti BiH. Javnost treba da zna šta su konkretno dogovorili oko NATO puta, osim što ju je Izetbegović već počeo pripremati na to da će taj integracijski proces biti značajno usporen u ovom mandatu. Na kakvo usporavanje je pristao? Da li će prije formiranja Vijeća ministara biti poslan ANP? Kako je preko noći i pod čijim pritiskom ulazak u NATO postao nebitan, a ulazak u EU postao prioritet? Također, formulacija da će se presude evropskih i domaćih sudova implementirati u skladu sa Ustavom i zakonima jasno ukazuje da će HDZ dobiti monopol na predstavljanje Hrvata u BiH i da presuda Sejdić-Finci neće biti implementirana jer njena implementacija traži suštinske promjene a ne primjenu dejtonske legislative.

Lideri SDA, HDZ, SNSD se nisu bavili životnim problemima građana, ali jesu dogovorili da što prije otjeraju OHR iz Bosne i Hercegovine. Sa kojom namjerom i planom, duguju nam odgovor.

Potpuna marginalizacija drugih političkih subjekata uključenih u proces formiranja vlasti na državnom nivou potvrđuje ispravnost odluke Bh. bloka (SDP BiH i Naše stranke) da ne učestvuju u tom igrokazu zaštite državnih interesa, tim prije jer su dogovoreni principi u vezi pristupanja NATO-u, izmjena izbornog zakona i primjena presuda u direktnom konfliktu ne samo sa stavovima Bh. bloka, nego i sa preporukama Evropske komisije. Primjer toga je dio sporazuma koji govori o „legitimnom predstavljanju“ iako Mišljenje Evropske komisije jasno odbacuje jačanje modela vlasti na etničkim osnovama.

Bh. blok će u Parlamentarnoj skupštini BiH biti dosljedna opozicija ovako formiranoj vlasti i njenom djelovanju na štetu građana koje može donijeti samo nove političke krize, nastavak zaostajanja u euroatlantskim integracijama i nova porezna opterećenja. Podržaćemo svaku odluku koja bude u interesu Bosne i Hercegovine i njenih građana ali ističemo kako odluke koje ne budu nedvosmisleno i jasno išle u pravcu približavanja NATO-a i ispunjavanju uslova za članstvo u Evropskoj uniji neće nikad dobiti našu podršku.

Da otklonimo sumnju u svako zlonamjerno tumačenje ovog sporazuma posebno naglašavamo da je naša želja da oni koji imaju većinu formiraju Vijeće ministara što je prije moguće, ali nikako na bazi štetnih i nedorečenih sporazuma koji jedino garantuju to da će kriza potrajati.