Šef Kluba vijećnika Naše stranke Ibrahim Obhođaš upozorava da usvojeni budžet sarajevske općine Novi Grad za 2017. godinu ne osigurava dovoljnu podršku mladim, roditeljima i penzionerima, te da vladajuća većina nije uzela u razmatranje konstruktivne prijedloge opozicije.

Obhođaš najavljuje da će Naša stranka nastaviti raditi sa zajednicom, naglašava da je dobro što su za amandmane NS-a glasali vijećnici SDP-a i DF-a, te izražava iskreno žaljenje zbog podrške koju su dva vijećnika SDP-a dala SDA-ovom budžetu bez uloženih  amandmana.

“Odbijen je prijedlog Budžeta za mlade, koji obuhvata pokretanje Centra za samozapošljavanje i sredstva za podršku mobilnosti mladih. Većina u Općinskom vijeću odbila je naš prijedlog za fond kojim ćemo refundirati porez na nekretnine za mlade koji kupuju svoj prvi stan. Odbijen je prijedlog za uspostavu Fonda ’22. januar’ kojim bismo osigurali podršku svim porodiljama na području općine. Nije bilo podrške za izdvajanje dodatnih sredstava za obnovu dječijih igrališta i obdaništa”, kazao je vijećnik Ibrahim Obhođaš.

“Većina nije podržala izdvajanje sredstava za Centar za zdravo starenje, kojim bismo penzionerima omogućili da aktivno djeluju u zajednici. Međutim, tu ćemo nastaviti raditi na rješavanju problema, te ćemo preko kantonalnih zastupnika izdejstvovati da se konačno riješi status potencijalne lokacije za centar, bez obzira što za ovo nema interesa među vijećnicima”, dodao je Obhođaš.

“Kapitalne investicije su smanjene, a prihodi od rente rastu, što su sredstva koja treba ulagati u infrastrukturu. Nedopustivo je dodatno zapošljavanje u javnom sektoru, što ovaj budžet planira. Ulaganje u ‘Lokom’ i povećanje njihovog sufinansiranja se nastavlja te premašuje milion, što je u nivou ulaganja u realni sektor. Jednostavno, neke stvari i prakse se moraju mijenjati. Mi smo tu da budemo glasna opozicija, ali i da tražimo bolja rješenja sa onima koji spremni na dijalog”, zaključio je Obhođaš.