Prošlo je više od mjesec dana kako je Krizni štab Vlade USK donio odluku o zatvaranju većine poslovnih subjekata na području USK zbog borbe protiv pandemije koronavirusa, a Općina Sanski Most nije donijela još nijednu konkretnu mjeru za pomoć...
Općinski odbor Naše stranke u Sanskom Mostu kreirao je osam mjera za suzbijanje ekonomske krize u svojoj općini koja je posljedica pandemije koronavirusa. 1. Hitno sazvati sjednicu OV na kojoj bi se izvršio rebalans budžeta s ciljem umanjenja sredstava za političke...
Nađa Nukić, članica Naše stranke Sanski Most, inicirala je nabavku uređaja za mjerenje zagađenosti zraka, kao i rekuperatora - uređaja za prečišćavanje zraka u zatvorenim prostorima u kojima borave djeca. ”Na području općine Sanski Most ne postoje uređaji za mjerenje...
Danas je u Sanskom Mostu trebala biti održana prezentacija firmi Lager iz Posušja i China Investment iz Kine o potencijalima gradnje termoelektrane u Sanskom Mostu za vijećnike Općinskog vijeća Sanski Most. U pismu namjere upućenog vijećnicima navedno je nekoliko...
U sali Općinskog vijeća Sanski Most, 6. 11. 2019. godine, održan je zbor članstva Općinske organizacije Naše stranke u tom gradu na kojem je izabrano novo rukovodstvo. Na zboru je dosadašnji predsjednik Amil Medić upoznao prisutne s aktivnostima i...
Nakon što je Vlada Federacije BiH usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u Federalnim organima uprave, Općinski odbor Naša stranke u Sanskom Mostu još je u januaru pokrenuo inicijativu da se angažuje revizorski tim, koji bi bio...
Vijećnik Naše stranke Sanski Most, Ermin Osmanagić, uputio je inicijativu u Općinskom vijeću Sanski Most da se otvori Ured za dijasporu, preko kojeg bi Općina komunicirala sa građanima i građankama Sanskog Mosta koji žive i rade u inostranstvu. Općina Sanski...
Za potrebe održavanja, rekonstrukcije i građenja javnih cesta, na svim nivoima vlasti, angažira se oko 4 % sredstava prikupljenih po osnovu PDV-a i cjelokupni iznos naknade za ceste, koju korisnici plaćaju prilikom registracije motornih vozila. To su redovni prihodi...
Na prijedlog članice Naše stranke Biljane Osmančević na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Sanskom Mostu vijećnik Naše stranke Ermin Osmanagić podnio je inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u Pobriježju. "Ovo autobusko stajalište ,koje koriste stanovnici naselja u dolini rijeke Blihe...
U Našoj stranci u Sanskom Mostu oglasili su se povodom otvorenog pisma Asima Kambera, predsjednika Općinskog odbora SDA, u kojem je priznao da je nezakonito trošen javni novac i dodjeljivana državna i tuđa privatna imovina zaslužnim građanima. "U sukobu između...