Lokalni odbor Naše stranke Stari Grad uputio je inicijativu da se novoizgrađeni, multifunkcionalni trg u blizini Vijećnice imenuje kao Cvijetni trg, što bi, kako je navedeno u inicijativi, trebala da bude i jedna od njegovih namjena. „Želimo da Općina Stari...
Na dnevnom redu posljednje sjednice Općinskog vijeća Stari Grad, na prijedlog Naše stranke, našla se i tačka: Prijedlog odluke o izmjena i dopunama odluke o naknadama radnim tijelima. Aktualna većina u tom Vijeću nije usvojila njihov prijedlog, iako bi...
Prostor pijace Telali u Starom Gradu niz godina je nedovoljno iskorišten i u izrazito lošem stanju. Uprkos dobroj lokaciji, nije privlačan ni kupcima ni prodavcima i nema mnogo štandova. Sa željom da ovoj pijaci vrate stari sjaj, Općinski odbor Naše...
U decembru prošle prošle godine je ispred Kluba vijećnika Naše stranke Stari Grad ponovo predloženo da se rebalansom općinskog Budžeta za 2019. godinu planira grant kojim bi se novčano pomoglo Centru za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju koji se nalazi...
Nadležnom ministarstvu u Vladi Kantona Sarajevo predata je inicijativa Zlatana Ljuhara, predsjednika Općinskog odbora Naše stranke Stari Grad, kojom se traži otvaranje punkta Hitne pomoći u toj Općini. "Smatram da bi otvaranje punkta Hitne pomoći unaprijedilo kvalitetu zdravstvene zaštite u...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad vijećnica Naše stranke Jasmina Mršo podnijela je inicijativu za postavljanje višejezične table s upozorenjem turistima i građanima da ne daju novac prosjacima. „Inicijativu sam podnijela kao ideju za prevenciju organizovanog prosjačenja, koji je...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo je Klub vijećnika Naše stranke podnio inicijativu Tarika Jažića u kojoj se traži da se muzičkom paviljonu u parku Atmejdan vrati njegova prvobitna namjena. Cilj je da se u saradnji sa...
Općina Stari Grad je jedna od najinteresantnijih lokacija za turiste koji dolaze u Sarajevo i BiH. Međutim, Općina ima mnogo više turističkog potencijala od onoga što se koristi. S tim u vezi, Naša stranka je podnijela niz inicijativa čijom...
Sinoć je u Maloj sali Općine Stari Grad Sarajevo održan Zbor članstva lokalne organizacije Naše stranke u Starom Gradu. Zbor članstva birao je novo rukovodstvo ove lokalne organizacije te devet članova i članica novog saziva Općinskog odbora. Zboru je prisustvovao...
Razgovor o promociji Sarajeva, turističkim potencijalima, društvenom i političkom angažmanu. Ti si kandidat Naše stranke. Građanske, socijal-liberalne opcije. Kulturu, istoriju, tradiciju, ne samo u vezi sa Sarajevom, dosad su mnogo eksploatisale nacionalne stranke. Kad se gleda ideološki, koja je suštinska...