Nakon inicijative građana i građanki Tuzlanskog kantona, reagirao je Predrag Kojović (NS), poslanik u Domu naroda Parlamenta Federacije, uputivši zahtjev prema Vladi Federacije da hitno informiše kantonalne vlade o obavezi usklađivanja Odluke o participaciji o neposredno učešću osiguranih lica...
Sinoć je održana tribina Naše stranke u Domu kulture u Srebreniku kojoj su prisustvovali Edin Forto, zastupnik Naše stranke u Kantonu Sarajevo i delegat u Domu naroda FBiH, Mersiha Jogunčić, predsjednika Regionalnog odbora Naše stranke Tuzla, Mirsad Čamdžić, vijećnik...
Naša stranka nastavlja sa organizacijom javnih tribina i razgovora sa građanima i građankama širom Bosne i Hercegovine. Sutra (19. mart, četvrtak) je na redu Srebrenik. U Srebreniku će na tribini govoriti Edin Forto, delegat u Domu naroda Parlamenta Fedearcije...