Na sjednici Gradskog vijeća Zenica, koja će biti održana danas, a čija je tema stanje u NK Čelik, Naša stranka će predložiti sljedeće zaključke: - Hitnu uplatu interventnih sredstava u iznosu 500.000 KM, što će omogućiti NK Čelik odigravanje prvog...
Povodom informacije da je pet hemodijaliznih pacijenata u Sarajevu zaraženo koronavirusom, reagovao je Alan Handžić, član Zdravstvenog savjeta Naše stranke. On upozorava na važnost poštivanja puta hemodijaliznih pacijenata tokom pandemije: „Put hemodijaliznog pacijenta u vrijeme pandemije podrazumijeva, prije svega, da...
Na sjednici Skupštine ZDK razmatran je Izvještaj o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2018. godinu. Naša stranka nije glasala za njegovo usvajanje. Sanja Renić, zastupnica Naše stranke u Skupštini ZDK, smatra da je Izvještaj urađen tendenciozno. “Upravni odbor Univerziteta je...
Hotel Zenica u vlasništvu Salke Džananovića već 12 godina radi bez potrebnih dozvola. Kantonalni ugostiteljsko-turistički inspektor Fuad Omerčević nedavno ga je zapečatio. Međutim, Ministarstvo Privrede ZDK poništilo je nalaz inspektora Omerčevića rekavši da hotel u Zenici spada u nadležnost...
Naša stranka je u Skupštini ZDK predložila izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju koje će studentima omogućiti da posljedice pandemije na njihovo obrazovanje lakše prevaziđu. Ako izmjene budu usvojene, studentima će biti omogućen prenos tri predmeta u narednu godinu. “Ukoliko...
Uobičajena je praksa da se vladajuće stranke pred izbore pregrupišu i pokušavaju predstaviti kao opozicija. U ZDK to rade Savez za bolju budućnost i Demokratska fronta. Njihovi aktuelni pokušaji da naprave većinu u Skupštini ZDK nemaju i neće imati...
Sanja Renić, zastupnica Naše stranke u Skupštini ZDK, traži da se laptopi, koje je Skupština podijelila zastupnicima, doniraju školama na području tog Kantona kako bi što veći broj djece na što kvalitetniji način bio uključen u proces online nastave. “Skupština...
Zastupnica Naše stranke Sanja Renić u Skupštini ZDK predala je u parlamentarnu proceduru set mjera Naše stranke za efikasniju borbu s pandemijom koronavirusa u tom Kantonu. „Radi se o 22 mjere koje obuhvataju informisanje, zdravstvo, privredu i neke druge oblasti...
Grad Zenica raspisao je Javni poziv za dodjelu novčane pomoći pojedincima za nabavku GPS narukvica osobama sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom s područja Grada Zenica. Rezultat je to inicijative koju je podnijela Meliha Salčinović, vijećnica Naše stranke u Gradskom...
Sjednica Gradskog vijeća Zenica ni danas nije održana. Na njoj se nisu pojavili zastupnici SDA, A-SDA i SBB-a te zbog toga nije bilo kvoruma i nije usvojena Odluka o privremenom finansiranju. Tim povodom reagirala je Meliha Salčinović, vijećnica Naše...