Na prošloj sjednici Općinskog vijeća u Novom Gradu Vernes Ćosić, vijećnik Naše stranke, pokrenuo je inicijativu za subvencioniranje produženog boravka za socijalno-ekonomski ugrožene kategorije.

“Inicijativa se odnosi na djecu sa poteškoćama u razvoju, djeca RVI-a i sve ostale grupe s područja općine Novi Grad koje dobijaju subvenciju korištenja za obdaništa. Po mojim saznanjima, trenutno između  80-100 djece sa naše općine ima potrebu za subvencioniranjem troškova boravka njihove djece u obdaništima. Subvencioniranjem i produženog boravkom kroz kreiran program omogućit će se otkrivanje njihovih punih potencijala, kao i priprema djece za njihovo dalje obrazovanje i cjeloživotno učenje”, rekao je Ćosić.

“Ovom prilikom želim skrenuti pažnju i na problematiku roditelja djece sa poteškoćama u razvoju. Konkretan problem je što s prestankom subvencioniranja troškova obdaništa  djece sa poteškoćama u razvoju, zbog ekonomske situacije njihovih porodica, prestaje i proces inkluzije koji bi se ostvario produženim boravkom. Nikad se više nije pričalo o inkluziji, a nikad je nije bilo manje. Podržavanjem ove inicijative jasno bismo kao društvo istakli našu opredjeljenost za inkluziju i u saradnji sa zastupnicima u Skupštini KS Naša stranka će pokrenuti ovu inicijativu i na kantonalnom nivou”, zaključuje Ćosić.

Zastupnica Naše stranke u Skupštini KS Sabina Ćudić obavezala se da će inicijativu za subvencioniranje produženog boravka podnijeti i na kantonalnom nivou.

“Važno je da razumijevanje za ovu inicijativu imamo i na općinskom i na kantonalnom nivou, i da Kanton Sarajevo prepozna važnost subvencioniranja produženog boravka za kategorije kojima je to najpotrebnije. Istovremeno, to je mjera koja će doprinijeti i zapošljavanju jer će rasteretiti roditelje”, dodala je Ćudić.