Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Novom Gradu vijećnik Naše stranke Vernes Ćosić podnio je, u saradnji sa članom NS Novi Grad Kenanom Delalićem, inicijativu da se sanira i zabrani parkiranje i promet u dijelu šetališta na Bulevaru branilaca Dobrinje.

“Općina Novi Grad uložila je 90 hiljada maraka kako bi uredila šetalište, postavljajući nove klupe i uređujući zelene površine na Bulevaru branilaca Dobrinje, ali taj odličan projekat pada u vodu zbog polomljenih ploča duž čitavog šetališta koje nisu sanirane. Tokom šetnje građani moraju i zaobilaziti parkirane automobile koji su, prema njihovim riječima, glavni razlog za pucanje kamenih ploča”, rekao je Ćosić.

Vijećnik Naše stranke napominje da se na ovom bulevaru krši i zabrana parkiranja.

“Bulevar branilaca Dobrinje ili dobrinjsko šetalište je mjesto gdje je zabranjen automobilski saobraćaj osim u periodu od 22:00 do 10:00, kad je saobraćaj dozvoljen za dostavna vozila. Ova zabrana se ne poštuje tako da automobili prolaze ovom dionicom u svako doba, nerijetko tu i parkiraju. Kao posljedica ovoga mnoge ploče na šetalištu su ispucale”, napominje Ćosić.

“Zbog sve ovoga na prošloj sjednici Općinskog vijeća pokrenuo sam inicijativu za sanaciju ovog bulevara.  Bilo bi važno prilikom ove sanacije povesti računa o kvaliteti i nosivosti ploča, kako ih ne bismo morali mijenjati svako malo.Također, pozvao sam nadležne službe da u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom saobraćaja pronađu najbolje rješenje i izađu na pomenutu aveniju, kako bi uočili kritična mjesta za pješake i da postave fizičke barijere za automobile na mjesta koja ugrožavaju sigurnost pješaka. Iako je avenija poslovna zona, napominjem da svi poslovni objekti imaju pristup sa servisnih saobraćajnica , te im se poslovanje ne bi narušilo ovom inicijativom. Postavljanjem ovih barijera Općina bi zaštitila svoju investiciju i dugoročno riješila ovaj problem”, zaključio je Ćosić