Zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić podnijela je na prošloj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo inicijativu za stvaranje baze podataka o odgojno-obrazovnim objektima na području KS.

Ovakva vrsta katastra, pojasnila je zastupnica Ćudić, pomogla bi Kantonu da zna u svakom momentu u kakvom stanju je odgojno-obrazovna infrastruktura.

„Važno je da na osnovu činjenica, a ne paušalnih procjena, određujemo u koje školske objekte treba ulagati, kako bismo osigurali da svako dijete u KS, koje ide u školu ili vrtić, ima zadovoljavajuće uslove u prostoru u kojem provodi veliki dio vremena“, kazala je ona

U prvoj fazi bi se popisali osnovni podaci o objektima: godina izgradnje, korišteni propisi u to vrijeme, spratnost, gabariti objekta, broj i opis prostorija, osnovni arhitektonsko-građevinski nacrti u digitalnoj formi, detaljni opisi i godište radova na objektu.

„Suština prve faze bila bi da imamo podatke o oštećenjima, potrebnim intervencijama i prioritetnosti. Svi bi objekti bili označeni šiframa. Druga faza bi bila u znaku izrade elaborata na osnovu kojeg bismo znali koliko nam budžetskog novca treba za sanaciju i modernizaciju školskih objekata“, pojasnila je Ćudić.

Inicijativa, u čijoj izradi je učestvovao Regionalni odbor NS Sarajevo, predviđa stalno osvježavanje digitalizirane baze podataka, prvenstveno popisa postojećeg inventara i planova modernizacije, a s takvom bazom podataka, kako je rekla zastupnica Ćudić, „mnogo racionalnije ćemo raspolagati sa budžetskim novcem“.