Zastupnica u Skupštini KS Sabina Ćudić i vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija oglasile su se povodom idejnog projekta tematskih parkova, koje je Općina Novo Sarajevo predstavila za uređenje tri parka u ulici Envera Šehovića.

“Jedan od dječijih parkova je određen kao ‘igralište namijenjeno djeci s poteškoćama u razvoju’ i u skladu s tim napravljeno je idejno rješenje. Smatramo da je riječ o skandaloznom prijedlogu, jer je njegova suština da se djeca s poteškoćama u razvoju odvoje od ostale djece (ogradom od žice) i da imaju ‘svoj’ park, a ne u parkove u kojima će biti ‘zdrava djece’. Razdvajanje djece po takvom kriteriju dostiže nivo najstrašnijih rasističkih razdvajanja“, kazala je Ćudić.

Dodala je da je suština inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju upravo to da imaju priliku socijalizirati se (igra, učenje, itd.) sa svom ostalom djecom, „na čemu smo kao stranka insistirali i prilikom donošenja Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju KS i brojnim drugim prilikama. To tražimo i ovom prilikom – ne da se prave posebni parkovi, već da svaki park bude prilagođen i za djecu s poteškoćama u razvoju, da se mogu igrati i družiti sa ostalim svojim vršnjacima.“

„Prijedlog Općine Novo Sarajevu o ‘posebnom’ parku nije socijalna inkluzija (uključivanje), već brutalna ekskluzija (isključivanje). Umjesto da se kao društvo borimo protiv postojećih mentalnih barijera, ovdje institucije hoće da postavljaju infrastrukturne barijere. To ne smijemo dopustiti“, dodala je.

Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija ukazala je i na proceduralni propust prilikom donošenja odluke o o uređenju pomenutih parkova na ovaj način.

„Općinsko vijeće nije uopće bilo konsultovano prilikom donošenja ove odluke. Odsustvo transparentnosti očigledno je ovdje povezano sa problematičnom idejom, kojom su se vodili predlagači, a to je da djeci s poteškoćama u razvoju nije mjesto sa ‘zdravom djecom’. To je strašno i Klub vijećnika Naše stranke će tražiti hitno poništenje ove odluke i korigovanje idejnog projekta tako da svaki od parkova bude prilagođen za djecu sa poteškoćama u razvoju“, zaključila je Bešlija.