Na današnjoj sjednici Skupštine KS usvojen je Plan o reorganizaciji zdravstvenih ustanova KS, protiv čega su glasali zastupnici Naše stranke. Tim povodom se oglasila zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić.

Zastupnica Ćudić kazala je da kao i u reformi obrazovanja, riječi poput „racionalizacija“, „reorganizacija“ i „restruktuiranje“ kriju namjeru ukidanja ustanova od interesa, što na kraju ide na štetu krajnjih korisnika – građana KS, od đaka u školama do pacijenata u bolnicama.

„Ovom mjerom Ministarstva predviđa se ukidanje zavoda i ustanova koje pružaju specifičnu zaštitu za grupe kao što su studenti, radnici, đaci ili žene. Specifična zdravstvena zaštita bitna je kao preventivna mjera i dugoročno čini uštedu. Šta će se desiti sa osobljem, recimo pedijatrima nakon ukidanja dispanzera za školsku djecu koja su jedna od najosjetljivijih kategorija i preventivne mjere čine osnovu njihovog zdravog rasta? Ne možemo govoriti o reformi, ako nisu jasno definisani koraci“, kaže Ćudić.

Zastupnica NS dodaje da „također, nije jasno šta se dešava sa objektima ovih zavoda – da li će i oni ići pod okrilje drugih institucija, ili će im se mijenjati svrha? Iz ministricinog izlaganja jasno je da će iz zgrada zavoda izvesti ljude i opremu. I tu plan za reformu – prestaje.“

„Neozbiljno je ulaziti u ovaj proces bez Programa zdravstvene zaštite za potrebe osiguranika, kojim se definirao sadržaj i obim zdravstvenih usluga. To sprečava nesuklađenost između postojećih propisa – Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava i Jedinstvene metodlogije za utvrđivanje kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora između zdravstvenih ustanova i nadležnog ZZO-a“, dodala je.

„Nesuklađenost i nesprovođenje ovih akata ukazuje na neusklađenost Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Također, postoji niz drugih dokumenata, koji su preduslov svake ozbiljne reforme u zdravstvu, a koji nisu donijeti. Riječju, ide se u nešto bez spremnog plana i strategije, kao da se sistem koji se tiče zdravlja naših građana – može ‘u hodu rješavati’. Ne možemo dopustiti da pacijenti ispaštaju zbog sukoba Ministarstva i ZZO-a, na kojem počiva ova Odluka koja nam je data na glasanje. U jednom se slažem s premijerom Konakovićem – nije ovo nikakva reforma“, kazala je Ćudić.