Zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić osvrnula se na „Prijedloge mjera za racionalizaciju“, zvanični dokument koji je predložilo Ministarstvo obrazovanja KS, a kojim se ponovo aktualizira priča o mjerama štednje u obrazovnom sistemu.

Zastupnica Ćudić kaže da je „opredjeljenje ovog Ministarstva i Vlade za kontinuirano smanjivanje već mizernih sredstava školama, te guranje što većeg broja učenika u razrede, protivno svim savremenim standardima i pogubno“.

„Prije dvije godine počeli smo ukazivati na namjere ove vlade i Ministarstva obrazovanja da ukinu pravni status deset sarajevskih osnovnih škola, te ih pretvore u područne do njihovog konačnog ukidanja, što je Vlada po pritiskom javnosti rezolutno demantovala. Sada smo došli i do zvaničnog dokumenta Ministarstva koji strahove roditelja potvrđuje. Naime, Ministarstvo u ovom dokumentu stavlja naglasak na mjere, koje su naišle na osudu od strane struke, javnosti i roditelja, a riječ je prvenstveno o – ukidanju pojedinih škola i zbijanju što većeg broja đaka u jedno odjeljenje. Nakon otvaranja priče o ‘racionalizaciji’ i oštrih reakcija, Ministarstvo je jednostavno umrtvilo sve aktivnosti, dok se ‘bura smiri’, a sada pokušavaju ponovo testirati odlučnost struke, javnosti i roditelja i vraćaju na sto mogućnost ukidanja deset sarajevskih škola“, kazala je Ćudić.

Ćudić dodaje da je Ministarstvo u „Prijedlozima“ najavilo „vršenje procjene opravdanosti organizacije i postojanja“ za sljedeće škole: Hasan Kaimija, Hasan Kikić, Saburina, Vrhbosna, Zaima Kolar, Silvije Strahimir Kranjčević, Četvrta osnovna škola, Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković, Velešićki heroji, Vladislav Skarić.

„Kao osnovni mehanizam, kojim bi se stvorili uslovi za ukidanje škola, gubljenje imena i vlastite organizacije, Ministarstvo navodi smanjenje broja učenika po odjeljenjima, čime se Ministarstvo vraća svojoj ideji ‘stvaranja gužve u učionici’ u svrhu uštede novca preko leđa učenica i učenika, što je nedopustivo“, dodala je zastupnica NS.

Ćudić dodaje da je “porazno da je zbog Vladinog nemara sada već izvjesno da će učenici Osnovne škole Silvije Strahimir Kranjčević biti deložirani a da će njihova sudbina biti opravdana pojmom ‘racionalizacije’.”

„Ministarstvo obrazovanja čiji je prioritet ukidanje sredstava školama i koje u svoji preporukama navodi da su ‘najracionalnije organizirane škole koje imaju najveći prosječan broj učenika po odjeljenju’, nije ministarstvo koje zaslužuje povjerenje struke, nastavnika, učenika i roditelja. Naše povjerenje sasvim sigurno nemaju. Reforma obrazovanja mora se zasnivati na pojačanim ulaganjima a ne oduzimanju sredstava i deložaciji djece. Tim Naše stranke će posjetiti sve navedene škole i razgovarati o njihovim stvarnim potrebama“, zaključila je Ćudić.