Dalibor Ibrahimagić ima 24 godine. Rođen je i odrastao u Lukavcu. Po struci je poslovno-pravni tehničar, a iskustvo je stekao na različitim poslovima u Austriji. Dalibor govori engleski i njemački jezik. Naša stranka u Lukavcu je obnovila svoj rad, te aktivno djeluje u lokalnoj zajednici sa novim i mladim snagama.
NS: Zbog čega ste se odlučili da se kandidujete na izborima?
Ibrahimagić: Smatram da promjene u našem društvu, prije svega lokalnoj zajednici pa onda i šire, mogu donijeti samo novi i mladi ljudi. Mladi su generalno nezadovoljni, kao uostalom i većina ostale populacije, uslovima života u našem gradu. To nezadovoljstvo rješavaju odlaskom u veće gradove i najčešće izvan BiH. Mislim da bi bilo mnogo bolje da nezadovoljstvo probaju riješiti aktivnim uključivanjem i djelovanjem u zajednici kojoj pripadaju, svome selu, svome gradu, kantonu i državi. Kandidovao sam se jer mislim da treba učestvovati u stvaranju uslova za bolji život u našem gradu, a ne samo kritikovati postojeće stanje ili odlaziti.
NS: Kada razmišljate o svom komšiluku, šta vam prvo padne na pamet da treba promijeniti, popraviti ili učiniti boljim?
Ibrahimagić: Život u zajednici je poput slagalice, da bi ta slagalica izgledala kako treba, svaki njen dio mora biti na odgovarajućem mjestu. Kada bi svaka služba u gradu kojoj je zadatak poboljšanje uslova života u gradu, samo radila ono za šta postoji, svima bi bilo bolje. Grad je trenutno jako prljav, zagađen,neuredan. Starije zgrade propadaju, veliki objekti poput Centra za kulturu su jako oronuli, parkovi su samo blijede sjene od pravih parkova. Vjerujem da bi sve moglo izgledati mnogo bolje uz malo inicijative i mudrog korištenja brojnih mogućnosti koje se nude lokalnim zajednicama kroz EU projekte. Moj komšiluk u centru grada živi u zgradama čije su fasade oronule i nekada najljepše zgrade, sada su poput rugla, iako postoje projekti kojima se podržava energetska učinkovitost, utopljavanje objekata, a i rješavanja vanjskog izgleda najvećih objekata u gradu. Istina, grade se i neki novi objekti, ali napredak nije samo u gradnji novih objekata, ako se ne sačuva i obnovi ono što već postoji.
NS: Kada bi sutra postali vijećnik, kako biste nastavili komunikaciju sa građanima i građankama?
Ibrahimagić:  Savremeni oblici komunikacije donijeli su bezbroj mogućnosti svima koji se već bave ili žele baviti javnim poslovima. Mislim da je to velika prednost svima koji žele čuti šta to ljudi žele, koji su problemi u lokalnoj zajednici i na kraju šta se očekuje od nekoga ko je vijećnik.
NS: Kakvo je trenutno stanje u Lukavcu, da li ima pozitivnih znakova promjene?
Ibrahimagić: Da entuzijazam i energija koju posjeduju mladi mogu donijeti pozitivne pomake potvrđuju volonteri Crvenog križa našeg grada i Art centar Lukavac. Mislim da su ova dva udruženja svijetli primjeri u našoj zajednici koji na različite načine doprinose da život u našem gradu liči na gradski.