Nakon što je Vijeće ministara BiH danas usvojilo Nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Naša stranka poziva Predsjedništvo BiH, kao zvaničnog predlagača, da bez odlaganja utvrdi Prijedlog tog budžeta i dostavi ga Parlamentarnoj skupštini BiH na konačno usvajanje, u skladu sa jasnim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine.
„Iako navedeni Nacrt, pripremljen od strane HDZ-ovog ministra finansija BiH g. Bevande, u potpunosti zanemaruje okolonosti nastale usljed pandemije COVID-19 virusa (koronavirus), Naša stranka smatra da je neophodno što prije okončati institut privremenog finansiranja, odnosno primjenu budžeta iz prošle godine, sa svim stavkama koje su usljed ove pandemije ne samo periferne, već potpuno neupotrebljive – poput reprezentacija, putnih troškova, diskrecionih fondova, stimulacija, paušala i slično“, rekao je Damir Arnaut, zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarsne skupštine BiH.
S tim u vezi, Naša stranka je već pripremila opsežne amandmane na navedeni Nacrt budžeta, koje će uložiti čim Predsjedništvo BiH dostavi Prijedlog budžeta državnom parlamentu na usvajanje. Ti amandmani će u cijelosti ukinuti privilegije poput troškova reprezentacije, putnih troškova, naknada za rad u komisijama, stimulacija, jubilarnih nagrada, smještaja, odvojenog života i svih drugih privilegija koje ne uživaju radnici u realnom sektoru.
„Navedeni amandmani Naše stranke će osigurati minimalno dva miliona KM ušteda tokom 2020. godine, za koji iznos je moguće nabaviti desetine respiratora, stotine testova za COVID-19, hiljade zaštitnih odijela, stotine hiljada maski, te milione rukavica“, rekao je Arnaut. Naša stranka će također putem svog kluba u Parlamentu Federacije BiH predložiti slične mjere na tom entitetskom nivou, koje će osigurati uštede u još većem omjeru.