Klub vijećnica Naše stranke u Centru (Amra Zulfikarpašić, Amela Kuskunović i Varja Nikolić) je zatražio konkretne korake na razini općine u vezi sa povećanjem sigurnosti u saobraćaju. Na području Općine Centar u zadnje vrijeme smo svjedoci velikog broja saobraćajnih udesa, od kojih su neki završili kobno.

Elaborirat ćemo samo neke od uzroka koji doprinose toj situaciji, pored divljanja nesavjesnih vozača: ne postoji dovoljno video nadzora na ključnim raskrsnicama, ne postoji dovoljan broj fiksnih radara, semafori nisu dovoljno vidljivi, rad saobraćajnih patrola nije dovoljno efikasan, glavne saobraćajnice su oštećene, koriste se tramvajske šine oko kojih se nalazi jako mnogo rupa i oštećenja.

Pozivamo Općinsko vijeće da danas uputimo inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Direkciji za ceste Kantona Sarajevo da zajedno sa Općinom Centar hitno iznađu rješenja kako bi se napokon stalo u kraj ugrožavanju bezbjednosti kompletnog saobraćaja u Općini. Prvenstveno mislimo da su prioriteti rješavanja pravci Skenderija – Vijećnica i Vječna vatra – Marijin dvor.