U Tesliću je od 17. do 19.4.2015. godine održana konferencija na temu “Učešće građana u procesima donošenja odluka i kreiranju budžeta na lokalnom nivou” na kojoj se okupio veliki broj predstavnika političkih partija i nevladinih organizacija. Konferencija je održana u organizaciji Nacionalnog instituta za demokratiju – NDI. Cilj konferencije bio je izrada dokumenta i seta modela učešća građana u proecesima donošenja odluka na lokalnom nivou.

Razgovarano je sa predstavnicima Udruge građana Hrvatske, predsjednikom gradske općine Vračar iz Beograda te predstavnicima NDI, RE.akcije iz Banja Luke, Centra za razvoj NVO iz Podgorice, Razvojne agencije EDA, CPI Fondacije i Transparency Internationala. Razmijenjeni su primjeri dobre prake, te razgovarano o akcijama i mogućnostima uključenja građana u donošenje odluka na loklanom nivou. Istaknuto je da se građani u kreiranje lokalnih dokumenata, posebno budžeta, moraju uključiti od samog početka procesa pripreme i to od najnižeg nivoa mjesne zajednice.

Učesnici konferencije su naglasili i važnost konstante edukacije kako građana, tako i predstavnika lokalne vlasti, kako bi se povećala transparentnost i dozvolilo što većem broju građana da učestvuju u planiranju i donošenju važnih odluka za svoju zajednicu. Našu stranku je predstavljao Darjan Minov iz Gradskog odbora Tuzla koji je najavio da će ovaj odbor u narednim sedmicama započeti aktivnosti na anketiranju i istraživanju stvarnih potreba građana u Tuzli kako bi kreirali politike za lokalne izbore i pokrenuli inicijative u ime građana. Naša stranka će svakako uključiti građane i predstavnike civilnog sektora u svoje politike i programe te ostati dosljedna svom principu transparentnosti i otvorenosti.