Dennis Gratz, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH, danas je upozorio da član 6. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, u kojem stoji da najmanje jedan član Vijeća ministara ili generalni sekretar mora biti iz reda Ostalih, odnosno građana/građanki koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda.

“Zvonimir Kutleša je i dalje generalni sekretar, a među ministrima u Vijeću ministara BiH nema nikoga iz reda Ostalih. Od prve sjednice će uskoro proći i tri mjeseca, a izgleda da su svi odlučili šutjeti o tome. Da li neko želi da sutra snage koje rade na urušavanju državne vlasti iskoriste ovaj argument i osporavaju legalnost i legitimitet Vijeća ministara? Kakav je uopće odnos vladajuće koalicije prema ovim pozicijama? Jesu li to svi prihvatili koncept ‘dogovaranja naroda’, a građane opet stavili na marginu”, kazao je Gratz.

“Vijeće ministara BiH se mora što prije očitovati o ovome pitanju. Ostavili su otvorenom priču o tome da li su članovi Vijeća ministara i zamjenici ministara. Međutim, ranija praksa nas upućuje da nema spora. Posljednja dva saziva su imala ministre iz reda Ostalih. Sada je to sišlo sa dnevnog reda iz pragmatičnih razloga? Nije ovo jedina rupa u praksi Vijeća ministara koja stvara probleme pri imenovanjima, a kasnije i pri donošenju odluka”, zaključio je Gratz.