Dennis Gratz (Naša stranka) je danas bio jedini zastupnik iz Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji se odazvao pozivu Gradskog vijeća Sarajeva na tematsku sjednicu o statusu finansiranja grada Sarajeva.

“Poštovani i poštovane,

Čast mi je, što se kao zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, obraćam ovom cijenjenom skupu, te želim da pozdravim gradonačelnika, predsjedavajućeg te cijenjene vijećnice i vijećnike Gradskog vijeća Sarajeva. Imajući u vidu da dolazim iz Naše stranke, želim se zahvaliti Sanji Lazar, Robertu Pleše, Viboru Handžiću i Vernesu Ćosiću na pozivu da govorim danas, kao i adekvatnom informisanju o problematici grada Sarajeva.

U potpunosti podržavam inicijativu Grada Sarajeva da isti kao jedinica lokalne samouprave bude uvršten kao ustavna kategorija te glavni grad Federacije u raspodjelu javnih prihoda. S tim u vezi, želim reći da sam spreman da ispred Gradskog vijeća, na vašu sugestiju i pripremu, podnesem inicijativu kako bi se isto čim prije uvrstilo u postojeći zakonodavni okvir Federacije BiH.

Grad Sarajevo mora opstati zbog svoje simboličke uloge, ali i funkcionalnosti upravljanja prostorom četiri gradske općine. Naša je dužnost prema građanima i građankama Sarajeva da od ovog grada ponovno učinimo prostor na koji ćemo se ponositi, na čijem ćemo boljitku raditi, te gdje ćemo u zajedništvu mijenjati stvari nabolje. Sarajevo može bolje, a Naša stranka je spremna okupiti sve partnere, sve političke stranke, da zajedno radimo, prevaziđemo prepreke i riješimo probleme u koje je gradska vlast upala, što svojom krivicom, što nemarom viših razina vlasti.

Hvala na pažnji.”