Zastupnik u Parlamentu Federacije Dennis Gratz danas je zatražio mišljenje Federalnog ministarstva zdravstva, kantonalnih vlada i nadležnih ministarstava u Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu, kao i rukovodstva UKC Sarajevo, a u vezi sa pitanjem osiguranja pristupa specijalističko-konsultativnoj i bolničkoj zaštiti za građane i građanke Vareša pri Kliničkom centru u Sarajevu.

„Još 2012. je Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona ugovorilo sa KCUS-om omogućavanje stanovnicima Olova da uz uputnicu ljekara opće prakse u Olovo ostvaruju zdravstvene usluge u Srarajevo. Imali ste i tamo situaciju da se osiguranici iz Olova prijavljuju u Kantonu Sarajevo, kako bi ostvarili pristup zdravstvu. Moramo riješiti ovo pitanje, u interesu stanovnika Vareša, ovo je jedno od stvari na kojima smo insistirali na lokalnom nivou preko našeg vijećnika Elvira Rožajca, znamo da za ovo imamo podršku za to u lokalnoj zajednici“, kazao je Gratz.

„Naša politika treba biti vrlo jednostavna po ovom pitanju, osiguranici trebaju ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu tamo gdje im je najednostavnije, bliže, brže i efikasnije. Ministarstvo zdravstva ZDK radi na reformi zdravstva i ovo treba biti jedan od ciljeva. Savjet za zdravstvo NS-a je predložio da se ugovorom između Ministarstva zdravstva ZDK i UKC Sarajevo omogući da se usluge dijagnostike, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite za građane Vareša vrše u Sarajevu. Ovo treba biti još jedan iskorak kojim zagovaramo i omogućavamo mobilnost na području Federacije, a da pritome radimo u interesu izoliranih i ugroženih lokalnih zajednica“, zaključio je Gratz.