Dennis Gratz, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nakon tri otkazane sjednice, upozorava da Parlament Federacije u ovom sastavu nije u stanju donijeti nijednu odluku. Gratz poručuje da je SDA vrlo svjesno išla sa glasanjem o prijedlozima zakona u Predstavničkom domu bez podrške HDZ BiH, znajući da isti prijedlozi neće moći proći Dom naroda. Isto je dovelo do parlamentarne krize za koju niko ne zna do kada će trajati, imajući u vidu da vladajuća koalicija nema ‘ruke’ da donosi zakone i odluke.

“Dok Parlament ne radi, uime građana i građanki Federacije odlučuju dva člana Predsjedništva na svojim izdvojenim sastancima. Evropska unija podržava urušavanje institucija sistema, jer njenim predstavnicima treba neki ‘rezultat’ koji će odnijeti u Brisel. Šta znači ‘mehanizam koordinacije’, ako naše institucije nisu sposobne donijeti nijednu odluku u skladu sa utvrđenim parlamentarnim procedurama? Očito da eurobirokrate sa lokalnim poslušnicima stvaraju privid da zemlja ide u nekom pravcu, ali samo onda kada slijepo provode ponuđenu agendu. Zna li iko u ovom trenutku šta ta agenda sadrži osim što se time pravda vankonkursno zapošljavanje kadrova koalicije? Dok se samozvani branioci Bosne i Hercegovine bave referendumom u RS-u, promiče im da u Federaciji nije provedeno niz odluka Ustavnog suda. S tim da se neprovedba istih u Federaciji ne svodi samo na nacionalne, već i na privatne interese tajkuna i kriminalaca poput one vezane za upravljanje šumama”, kazao je Gratz.

“Predsjednik i potpredsjednici Federacije imaju ustavnu obavezu da raspuste Parlament Federacije kada isti nije u mogućnosti donositi odluke. Brojni prijedlozi koje smo iz Naše stranke uputili nisu ni stigli na dnevni red, a neki su tek usvojeni u formi nacrta u jednom domu. Kada pošaljemo urgenciju da se isti razmatra i u Domu naroda, odgovora nema. Imamo dva moguća scenarija u koje će nas usmjeriti SDA i HDZ BiH. Jedan je onaj gdje će SDA insistirati da kroz zakonodavnu proceduru prođu svi zakoni, te da se oni za koje HDZ BiH nije, ne usvoje u Domu naroda, a da se koalicioni partneri nastave ponašati kao da je ‘mir u kući’. Druga vrsta farse je da čekamo u blokadi, bez razmatranja zakona, te povremeno imamo sjednice na kojima ćemo usvojiti svaki put desetak odluka i izvještaja radi privida rada. Za sve to vrijeme, ova šarada od Parlamenta se plaća iz džepova građana Federacije”, dodao je Gratz.