Dennis Gratz je uputio prema članovima i članicama Komisije za ljudska prava i slobode Parlamenta Federacije inicijativu za hitno sazivanje sjednice radi izrade zaključaka i preprouka na temu „Položaj i potrebe djece povratnika u pristupu osnovnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini: Privremeni sporazum o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika“.

„Smatram da postojeći problemi u pristupu osnovnom obrazovanju za povratnike u oba bh. entiteta traže reakciju Parlamenta Federacije. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke očigledno ima problem u koordiniranju stvari sa kantonalnim ministarstvima, od kojih dio i dalje odbija da sarađuje sa višim razinama vlasti. Moramo vidjeti šta Federacija radi po pitanju odnosa prema povratničkoj zajednici u smislu osiguranja pristupa obrazovanju bez diskriminacije, pa tek onda da vidimo kako da se zauzmemo i po pitanju rješavanja slučajeva Vrbanjaca i Konjević Polja“, kazao je Gratz.

„Ne možemo dozvoliti da dok traju stranačka previranja oko većine u Parlamentu prepuštamo slučaju kako će se riješiti problemi u obrazovanju širom Bosne i Hercegovine. Kada su u pitanju kršenja ljudskih prava, iskreno me najmanje zanima ko sjedi u Vladi, već šta konkretno možemo uraditi da stvari pomaknemo, a ko nije radio svoj posao treba da bude pozvan na odgovornost“, zaključio je Gratz.