Federalni zastupnik Dennis Gratz je danas uputio prijedlog izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje se tiču postizanja većeg stepena zaštite za pacijente koji boluju od hroničnih i neizljevičih bolesti na području Federacije.

“Palijativna medicina koja obuhvata njegu o ovoj kategoriji pacijenata do sada nije bila dovoljno uređena, te u nekim segmentima ne prati međunarodne standarde u zdravstvu. Najvažnije je da okrećemo zdravstveni sistem u pravcu pažnje na ono što je pacijentima važno, te da se prestanemo baviti igrama ‘fiktivnih ušteda’ nauštrb onih kojima je pomoć najpotrebnija”, kazao je Dennis Gratz.

“Gradski odbor Naše stranke Tuzla u saradnji sa Udruženjem “Inicijativa za uvođenje palijativnog tretmana u BiH” pristupio je analizi važećih propisa, te su ovi prijedlozi rezultat vrijednog višemjesečnog rada i insistiranja naše članice Olivere Sadiković. Vjerujem da će zdravstvene ustanova prepoznati važnost ovog prijedloga, a zatim i federalni ministar zdravstva”, dodao je Gratz.

Palijativna medicina kao grana medicine podrazumjeva potpunu njegu o bolesniku oboljelom od hronične i neizlječive bolesti. Prijedlozi izmjena važećih propisa zdravstvene zaštite idu u pravcu preporuka Vijeća Evrope.