Poštovane građanke i građani,

Naredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazana je za 23. februar sa početkom u 10 sati. Na predloženom dnevnom redu se nalazi i šest prijedloga novih zakonskih rješenja koje sam uputio u parlamentarnu proceduru u posljednjih par mjeseci. Želim sa vama da podijelim informacije o ciljevima ovih zakonskih rješenja.

Prvi je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kojim želimo izmijeniti odredbu ‘zahvaljujući’ kojoj su ljudi koji zarade 25% minimalne plate u Federaciji BiH po osnovu autorskog honorara ili ugovora o djelu ‘skidani’ sa spiskova Zavoda za zapošljavanje, odnosno prestali su se smatrati nezaposlenim. To znači velike probleme za njih u smislu ostvarivanja zdravstvene i socijalne zaštite, ali brojne druge praktične probleme. Pored mene, za ovo dobar sagovornik mogu biti i ljudi iz prakse u zavodima, kao i u ministarstvu rada.

Drugi je Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti. Budući da sam se u svojoj akademskoj karijeri bavio pitanjem genocida i ratnih zločina, smatram da je važno da imamo poseban zakon kojim ćemo negiranje Holokausta, genocida i zločina protiv čovječnosti sankcionisati oštrim kaznama i zaustaviti širenje slavljenja ratnih zločinaca kao heroja. Važno je da to uradimo u Federaciji, jer ne možemo se nadati da za to postoji ‘politička volja’ na razini države. Važno je da to uradimo prije nego što nam se dogodi ono što se događa širom Evrope.

Treći je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH. Naime, ja sam prije preuzimanja mandata radio kao advokat. Smatrao sam da nije u skladu sa pravilima struke, da nastavim raditi kao advokat dok sam predstavnik građana u Parlamentu, te sam zamrznuo svoj status u Advokatskoj komori. Zbog toga sam stekao status profesionalnog zastupnika (zastupnika u radnom odnosu). Ono što mi je zasmetalo je činjenica da ‘profesionalci’ i dalje ostvaruju naknadu za ‘materijalne troškove’ (paušale), što mi razumljivo kada su u pitanju drugi zastupnici, ali zašto bi mi imali dupla primanja? Mnogi su mi govorili da ta sredstva prebacimo na stipendiranje đaka i tako dalje, ali to bi bilo licemjerno. Dakle, da primam novac koji ne smatram da trebamo dobiti, a da savjest ‘peremo’ time što ga uplaćujemo u stipendije. Ukoliko nam je do pomoći đacima, izdvajajmo od plaća koje smo zaradili. Zbog toga sam predložio izmjenu, kojom bi se ukinula mogućnost da ‘profesionalci’ primaju paušale pored svojih plaća.

Zatim imamo dva prijedloga koji su rezultat razgovora sa strukom, ljudima direktno pogođenim problematičnim zakonskim rješenjima. Riječ je o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim želimo uspostaviti Komoru medicinskih biologa i genetičara, budući da su isti izostavljeni u važećem zakonu, a ovo pitanje je veoma važno za dalji razvoj medicinske struke u ovoj oblasti. S druge strane, u Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o bibliotečkoj djelatnosti, cilj je zaustaviti dugogodišnju praksu da se diplomirani bibliotekari stavljaju u istu ravan sa licima koja su certificirana za ovu djelatnost po drugim osnovama. Oba ova prijedloga su rezultat dugih razgovora sa stručnjacima kojima sitne izmjene u zakonodavstvu mogu potpuno promijeniti način na koji funkcionišu.

Konačno, deveta tačka dnevnog reda je Prijedlog zakona o posebnim mjerama za sprečavanje vršenja krivičnih djela protiv spolne slobode i morala prema maloljetnim licima u FBiH.  Ovaj prijedlog sam sastavio, ponukan posljednjim događajima i napadima na maloljetnike/ce. Prijedlog je rezultat analize uporedne prakse u regiji i Evropi, te predstavlja prošireno dejstvo Krivičnog zakona. Dakle, uspostavljamo dodatne mjere zaštite, imajući u vidu osjetljivost krivičnih djela protiv spolne slobode. Vjerujem da će ovaj zakon otvoriti vrata efikasnijoj i boljoj registraciji i evidentiranju prestupnika, ali i prevenciji ovih krivičnih djela.

U utorak će Parlament Federacije imati priliku da pokaže da svi zastupnici i zastupnice mogu ravnopravno učestvovati u predlaganju rješenja za opće dobro društva. Vrijeme je za preuzimanje odgovornosti. Vrijeme je da podržimo dobre ideje.

S poštovanjem,

Dennis Gratz

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH

Naša stranka