Prenosimo govor zastupnika Dennisa Gratza u vezi sa izmjenama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH:

U Našoj stranci razumijemo koliko je važno da novi premijeri i ministri imaju priliku izabrati tim sa kojim žele raditi. Razumijemo koliko je važno da demokratski izabrana vlast odlučuje o rukovodećim pozicijama agencija i zavoda. Naravno da premijer i ministri trebaju odlučivati o svojim šefovima kabineta i savjetnicima. To je praksa u svim demokratskim društvima.

Međutim, mi ne vjerujemo u državno uređenje u kojem se apsolutno sve rukovodeće pozicije politiziraju, kao što ćete učiniti vašim današnjim izmjenama. Ne vjerujemo u uređenje u kojem nema pojedinaca koji služe kao nositelji „institucionalne memorije“. Ne vjerujemo u administraciju u kojoj makar minimum rukovodećih pozicija ne ovisi o promjeni većina i vlada.

Država mora ići naprijed i kada nestane parlamentarne većine. Ona mora ići naprijed kada imamo blokade, i raspade koalicija. Država mora funkcionisati kada nakon izbora pravimo promjene. A poštovane zastupnice i zastupnici, u ovoj državi imamo mnogo blokada – i raspada – i izbora – i promjena većina.

U skladu sa tim stavom, tražimo da se ne politiziraju pozicije sekretara domova Parlamenta, Vlade i federalnih organa državne službe. Ti pojedinci su garant tranzicija. Oni su profesionalci sa iskustvom koji će osigurati nesmetan rad i ovog doma u kojem sjedimo.

U skladu sa našim stavom, predlažemo da glavni federalni inspektor, te rukovodioci stručnih službi budu izostavljeni iz vaših izmjena. Radi se o pojedincima koji obavljaju poslove na koje ne možete preko noći dovesti kolegu iz vaše stranke, i očekivati da država funkcioniše neometano.

Predlažemo i veću sigurnost u procesu prenosa vlasti, amandmanom koji osigurava da sva postavljena lica ostanu na svojim pozicijama do imenovanja novih. Predlažemo da u slučaju imenovanja državnih službenika, Zakon propiše obavezu postavljanja kandidata koji osvoje najviše bodova na konkursu. Da počnemo šansu davati najboljima među nama. Predlažemo također da pripravnici u državnu službu moraju biti primljeni preko javnog konkursa. Vaše trenutno rješenje dopušta da se konkurs izbjegne.

Predlažemo, kao što vidite, potpuno razumne stvari.

Svi ste u ovom domu upoznati sa činjenicom da Naša stranka nikada nije bila vlast. Da nismo zapošljavali naše kadrove u državnoj službi. Da nismo zapošljavali naše ljude po ministarskim kabinetima – po agencijama i zavodima.Mi ovdje ne pokušavamo zaštititi svoje stranačke kolege, naših ljudi na tim pozicijama nema. Pokušavamo zaštititi profesionalce sa godinama iskustva koji državu nose na svojim leđima.

Pokušavamo osigurati da na nekim važnim administrativnim pozicijama ostavimo ljude koji su uprkos svim političkim problemima i nesigurnostima – uprkos smjenama – uprkos smicalicama i pritiscima, očuvali ovu državu. A istovremeno podržavamo i da svaka nova vlast ima veću slobodu u odabiru tima sa kojim će raditi.

Kolegice i kolege, nadam se da razumijete da ne može svaka pozicija biti dio stranačkog plijena. Da će ova država morati imati pojedince koji se brinu o njoj, dok se vladajuće partije bave poslovima koji su im vazniji, podjelama stranackih plijenova.

Pozivam vas da prihvatite amandmane koje smo ponudili, a koji zaista čine kompromisno rješenje. Hvala vam.