Naša stranka je podržala stavljanje na dnevni red Prijedloga Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, ali 49 ‘ruku’ u Parlamentu Federacije nije bilo dovoljno da se konačno razmatra ovo pitanje ključno u procesu zdravstvene zaštite, reproduktivnog zdravlja i politike borbe protiv pada nataliteta u ovom bh. entitetu.
“HDZ BiH je bio protiv, dok je dio SDA i SBB-a bio suzdržan, zahvaljujući čemu ova tačka nije uvrštena u dnevni red. Neka je sram one zastupnike i zastupnice koji su svojom suzdržanošću zaustavili razmatranje ovog zakona, a posebno ljekare i ljude iz medicinske struke u HDZ BiH koji su bili protiv ovog propisa. Ovo mora imati snažnu reakciju organizacija civilnog društva”, kazao je Gratz.
“Ovaj Parlament je doživio potpuni moralni fijasko. Dok se zauzimaju za profitere i kriminalne grupe, blijedo gledaju u sva rješenja koja donose dobrobit ugroženim skupinama. Hoćete da uskratite pravo nekome da sutra bude roditelj? Neka vas je sram, zastupnici i zastupnice”, kazao je Gratz.