Federalni zastupnik Dennis Gratz uputio je danas inicijativu prema Predstavničkom domu Parlamenta Federacije za donošenje Deklaracije o statusu lokalnih izbora u Stocu, kojom traži osiguranje ravnopravnog pristupa svih građana i građanki Stoca pravu da biraju i budu birani. Zatražio je da se Parlament izjasni o Deklaraciji na prvoj narednoj redovnoj sjednici, koja je zakazana za sutrašnji dan.
“Ova inicijativa je prvenstveno politički akt kojim želimo kao Parlament izraziti zabrinutost za činjenicu da općina Stolac nije održala izbore, te da ćemo se u narednom periodu suočiti sa problemima realizacije novih izbora, statusom kandidata na izborima, ali i kasnijim pitanjima – legitimitetom nosilaca vlasti u ovoj jedinici lokalne samouprave, ukoliko izbora ne bude. Imat ćemo problem donošenja budžeta za narednu godinu u Stocu, a ne želimo imati još jedan mostarski scenarij”, kazao je zastupnik Gratz.
“Ne smijemo dozvoliti da kriza u multietničkim općinama u Federaciji postane pravilo, jer zajednica bez izbora odgovara samo uskom krugu interesnih skupina. Zbog Bošnjaka, Hrvata, Srba i Ostalih u Stocu, zbog građana i građanki Stoca, važno je da zaustavimo srljanje u pravni vakuum. Ukoliko ne bude bilo poboljšanja, Federacija će se suočiti sa dodatnim i ozbiljnim problemima. Pazite, ključne sukobljene strane u Stocu su na federalnom nivou partneri u vlasti”, dodao je.
“Istina je da federalni partneri HDZ BiH i SDA svojom politikom, tamo gdje su jedni u prevlasti, stvaraju okolnosti kojim se grubo krši pravo svakoga ko ne pripada povlaštenoj u prvom redu političkoj, a onda i etničkoj grupaciji. Njihove politike proizvode sve više lokalnih zajednica bez demokratski izabrane vlasti. To samo ohrabruje diskriminaciju i segregaciju, da ne govorim o nacionalističkoj histeriji koju proizvode mediji sa obje strane, prvenstveno na štetu ljudi koji  žive tu stvarnost”, zaključio je Gratz.