Zastupnik Naše stranke u Parlamentu FBiH Dennis Gratz održao je sinoć predavanje na godišnjem okupljanju koje organizuje Fondacija Pim de Kuijer u Amsterdamu.

Cilj manifestacije je stvaranje platforme za mlade društveno angažovane ljude, koji nastoje promijeniti i učiniti boljim svoju i tuđe društvene zajednice, a sve kroz realizaciju ideala kao što su tolerancija i mir.

12901092_1287208707961955_2690179089457612205_o

Gratz je održao predavanje „Moć tolerancije“, u kojem je govorio o tekućoj izbjegličkoj krizi u Evropi, sagledavajući je kroz prizmu vlastitog izbjegličkog iskustva i iskustva Bosne i Hercegovine u periodu tokom i nakon prošlog rata, kao i o svom političkom angažmanu.

U kontekstu tekućih političkih nestabilnosti i činjenice da sve više evropskih vlada zauzima sve desnije vrijednosne pozicije, Gratz je poručio da je borba za toleranciju – borba od koje ovisi pravo svih da očekuju bolju budućnost.

„Ono što me moje društveno okruženje naučilo, ono što me Evropa naučila, jeste da tolerancija mora biti odbranjena po svaku cijenu. Jedina stvar koju ne smijemo tolerisati je – netolerancija. Dostignuća našeg liberalnog, humanističkog društva poput slobode govora, rodne ravnopravnosti, ili principa diobe vlasti,  moraju biti naše oružje i naše naoružanje. Naše put ka svrsi, naša svrha“, poručio je između ostalog Gratz.