Dennis Gratz, zastupnik u Parlamentu Federacije, danas je uputio inicijativu prema Parlamentarnoj komisiji za reviziju, gdje traži da Ured za reviziju izvrši specijalnu reviziju finansijskog izvještavanja i poslovanja Gradske uprave Mostara.
“Postoji zakonski osnov da se zatraži specijalna revizija, a ovo je posebno važno zbog činjenice da Mostar nije imao izbore već sedam godina, da se budžet u ovoj jedinici lokalne samouprave realizira pod vanrednim mjerama, koje su sada dobile formu nekakve trajne privremenosti. Ukoliko već vlasti u Federaciji BiH nisu u stanju postići dogovor kojim bi se osiguralo osnovno pravo građana na demokratiju i izbore, onda barem mogu osigurati da se pripadajućim sredstvima ne raspolaže bez kontrole i odgovornosti”, kazao je Gratz.
Zakon o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine propisuje da Parlament Federacije može u bilo koje vrijeme zahtijevati da Ured za reviziju izvrši specijalnu reviziju, kojom bi se procijenilo da li odgovorna lica primjenjuju zakone, koriste li sredstva za odgovarajuće namjene, te da da ocjenu finansijskog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave na području ovog entiteta.