Nakon inicijative Naše stranke Tuzla te prijedloga rješenja eksperta za politike zaštite okoliša, Zvjezdana Karadžina, zastupnik Dennis Gratz je danas u parlamentarnu proceduru uputio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, kojim se predlažu veća izdvajanja prema kantonima za ovu svrhu te direktno finansiranje prema ministarstvima okoliša.

„Zagađivači okoliša koji plaćaju naknade djeluju su bliži kantonalnim vlastima koje imaju uvid u konkretne potrebe, te je važno da kantoni raspolažu sa većim sredstvima za finansiranje zaštite okoliša. Zbog toga smo predložili da povećanje izdvajanja prema kantonima na 80% udjela, u odnosu na 20% koji bi išao Federaciji“, kazao je Gratz.

„Prijedlog koji je došao iz Naše stranke Tuzla, a na primjeru iz Tuzlanskog kantona, jeste i da se nepotrebnim smatra postojanje kantonalnih fondova jer to dovodi do dupliranja administracije, znatnog povećanja troškova i paralelizma u donošenju odluka te smo predložili izostavljanje kantonalnih fondova iz postojećeg rješenja. S tim u vezi, sredstva za zaštitu okoliša bi išla u budžet,  raspodjelu i nadzor utroška sredstava vršilo nadležno ministarstvo“, dodao je Gratz.

Naša stranka je najavila upućivanje u proceduru i drugih prijedloga izmjena zakonskih i podzakonskih akata s ciljem boljeg upravljanja i zaštitom okoliša, a inicijative su pokrenute od strane stručnog tima koji predvodi profesor Karadžin.