Nakon što je Ustavni sud Federacije BiH utvrdio neustavnost dijela Zakona o notarima, te pod rastućim pritiskom na Vladu Federacije da ne provede odluku suda, zastupnik Dennis Gratz je reagirao upućujući u parlamentarnu proceduru izmjene Zakona o notarima i još četiri zakonska propisa koja su u direktnoj vezi sa ovim izmjenama – izmjene Porodičnog zakona, Zakona o stvarnim pravima, Zakona o tržištu vrijednosnih papira i Zakona o registraciji poslovnih subjekata.

„Prijedlogom ovih izmjena želimo provesti odluku Ustavnog suda Federacije FBiH, spriječiti pravni vakuum zbog neusaglašenosti propisa i ograničiti monopol koji trenutno notari imaju u vršenju određenih poslova, posebno u vezi sa obavezom notarske obrade isprava za pojedine pravne poslove. Sada imamo situaciju da naši notari imaju isključiva ovlaštenja za obavljanje određenih pravnih poslova, a koja je Ustavni sud ocijenio neustavnim. Ovo je posebno slučaj u vezi sa pravnim poslovima koji se tiču prenosa vlasništva“, kazao je Gratz.

„Mi smo paketom izmjena odlučili ponuditi kompromisno rješenje, te djelovati u interesu privrede, ali i građana i građanki Federacije. Zbog toga se ove izmjene ne odnose samo na Zakon o notarima, već je to širi krug međusobno povezanih zakonskih rješenja. Ovim želimo pokrenuti stvari, kako bi se zaustavila netransparentna lobiranja interesnih grupacija, te kako bi vratili pažnju javnosti na ovu temu i otvorili raspravu o ovim važnim pitanjima. Očekujem da se prijedlog izmjena paketa propisa koji smo danas uputili prema Vladi i Parlamentu, čim prije nađe na dnevnom redu“, poručio je Gratz.