Nakon što je Dennis Gratz u novembru mjesecu zatražio specijalnu reviziju Gradske uprave Mostara, a u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, ovih dana iz grada na Neretvi nam dolaze pozitivne vijesti.

Naime, Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH počeo je finansijsku reviziju za Grad Mostar za proteklu godinu što je prvi put od uspostave jedinstvene Gradske uprave Mostara. Zatražena je i sva dokumentacija vezana za realizaciju tekućih i kapitalnih transfera u 2015. godini. Revizori su zatražili i sve dokumente vezane za javne nabavke, raspodjelu sredstava, ali i pregled depozitnih, transakcijskih i namjenskih računa.

“U studenom prošle godine Naša stranka je u Parlamentu Federacije zatražila da se izvrši revizija finansijskog poslovanja Mostara”, podsjećaju u današnjem broju Dnevnog lista (4. i 5. stranica). Naša stranka Mostar je pozdravila rad nadležnih institucija te uskoro očekuje da i građani i građanke grada Mostara budu upoznati sa nalazima revizije.

 

12508949_1682437138636924_5285544270848789227_n