Dennis Gratz, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije i član Komisije za ljudska prava i slobode, danas je posjetio Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine gdje se informisao o ključnim pitanjima vezanim za pristup obrazovanju povratnika u oba bh. entiteta.

“Veoma je važno da se zastupnici uključe u pripremu ministarske konferencije koja okuplja ministre koji pokrivaju resor obrazovanja na entitetskom i kantonalnom nivou. To je važno kako bismo i mi dali konkretne prijedloge za rješavanje problema, posebno trenutne situacije u Konjević Polju i Vrbanjcima, ali i da dobijemo konkretne podatke o pristupu obrazovanju bez diskriminacije za povratničke zajednice u Glamoču, Bosanskom Grahovu, Drvaru i Bosanskom Petrovcu”, kazao je Gratz.

“Moramo se više uključiti i informisati o radu Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na razini BiH, radu radnih grupa za zajedničke nastavne jezgre, analizirati moguće alternative u reformi pristupa postojećem Planu provedbe sporazuma o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika”, podvukao je Gratz.

“Mi imamo situaciju da sporazum i privremene mjere važe već trinaest godina. U međuvremenu su doneseni zakonski propisi koji su na papiru savršeni i bez diskriminacije, a kada uđete u materiju posebnih planova i programa po razredima u osnovnim školama, vidimo diskriminaciju. Krenimo od praktičnih pitanja, pogledajte praksu sastavljanja školskih odbora u kojima zbog broja članova uvijek postoji većina jedne ili druge etničke zajednice. Zar ne možemo predložiti neki posebni režim u popunjavanju istih kada je riječ o osjetljivim sredinama. Moramo ponuditi konkretne korake, ne možemo dopustiti da oni koji trpe diskriminaciju budu zaboravljeni, samo zato što je to pitanje na margini pažnje javnosti” zaključio je Gratz.