“Statistika pokazuje da preko 80% krivičnih djela u KS počini stotinjak lica koja su već deceniju i duže poznata policiji. Oni su višestruki povratnici u kriminal, i svejedno slobodno haraju našim ulicama. Problem je u političkoj kulturi koja decenijama ne čini ništa po ovom pitanju. To upravo ima za posljedicu da jedna tako tolerisana i neadekvatno kažnjena manjina, koja uslovne kazne ili sudske nagodbe shvata kao dozvolu, pa čak i ohrabrenje za nastavak bavljenja kriminalom, nastavlja nesmetano maltretirati građanke i građane Sarajeva”, kazao je Dennis Gratz, predsjednik Glavnog odbora Naše stranke.

Naša stranka zahtijeva od premijera Vlade Kantona Sarajevo da pokrene proceduru za smjenu komesara policije, nakon još jednog stravičnog dvostrukog ubistva automobilom koje se sinoć dogodilo kod Zemaljskog muzeja. Ukoliko oni koji su direktno odgovorni za sigurnost u Sarajevu ne budu smijenjeni, Naša stranka će pokrenuti proceduru za smjenu Vlade Kantona Sarajevo zajedno s premijerom Konakovićem zbog neodgovornog odnosa, inertnosti i manjka strategije u borbi protiv rastućeg stepena kriminaliteta. “Počinioci krivičnih djela prolaze nekažnjeno, a vlast ne preduzima nikakve preventivne mjere. Premijer Konaković po ko zna koji put u protekle dvije godine ponavlja kako će se pozabaviti ovim problemom, dok stanje na ulicama dokazuje sasvim suprotno.”

“Naša stranka je 14.9.2016. uputila prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije BiH, u kojem će u narednom periodu biti više riječi. Jedna od najvažnijih izmjena koju predlažemo je ponovno uvođenje kazne doživotnog zatvora, ali i radikalno pooštravanje krivičnih sankcija, posebno za počinioce kapitalnih krivičnih djela, što sinošnje dvostruko ubistvo automobilom zasigurno jeste. Postoje, nažalost, ljudi u našem društvu koji na slobodi predstavljaju stalnu prijetnju i oni moraju trajno biti sklonjeni sa naših ulica. Također smo uputili inicijativu za izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini kojim smo zatražili oštrije krivične sankcije, ali i na nivou lokalne uprave preko nasih vijećnika smo tražili odgovor od Ministarstva saobraćaja KS po pitanju sigurnosti te upozoravali da nema dovoljno video-nadzora na ključnim raskrsnicama, nema ograničenja brzine, semafori nisu dovoljno vidljivi, rad saobraćajnih patrola nije dovoljno efikasan, a glavne saobraćajnice su oštećene. Očekujemo da će parlamentarne većine na svim razinama vlasti, pod pritiskom javnosti, konačno dopustiti da se o ovim pitanjima raspravlja i da se isto stavi na dnevni red nadležnih zakonodavnih tijela”, dodao je Gratz.

“Podvucimo crtu i tražimo ostavke već danas”, zaključio je Gratz.