Naša stranka daje punu podršku novinarima i novinarkama redakcije web-portala Klix.ba. U skladu sa novinarskim kodeksom, novinari imaju obavezu štiti povjerljive izvore informacija ukoliko budu predmet policijskog ispitivanja. S tim u vezi, neprihvatljivo je da se pravosudne institucije i policija koriste u pritisku na medij da otkrije izvor informacija. Posebno je to važno u slučaju audio-snimka koji se vezuje za pitanje “kupovine glasova u Narodnoj skupštini RS-a”, a koji je objavljen na Klixu.

“Kao što je to bio slučaj pri ispitivanju u slučajevima prijave prebivališta u Srebrenici prije par godina, opet se međuentitetska saradnja ostvaruje samo onda kada se krše ljudska prava. Dakle, nije problem preprodaja glasova izabranih predstavnika, već je problem što je informacija izašla u medije. SNSD-u odgovara međuentitetska saradnja kada treba rušiti građanske slobode i dokazivati moć koje objektivno više nema” kazao je Dennis Gratz, predsjednik NS-a.