Dennis Gratz (NS), zastupnik u Parlamentu Federacije, jučer je posjetio općinu Maglaj gdje se susreo sa predstavnicima različitih udruženja i inicijativa, a posjetio je i novobnovljenu osnovu školu u ovom gradu.

Tokom svoje posjete, Gratz je razgovarao sa predstavnicima civilnih žrtava rata u Maglaju, prije svega o inicijativi donošenja zakonskog rješenja koje će civilne žrtve izmjestiti ih u ratnu kategoriju, izjednačavajući njihove beneficije sa onim koje ima boračka populacija.

Gratz je imao priliku posjetiti objekte koji su obnovljeni uz pomoć Evropske unije, razgovarati o posljedicama poplava, te načinima na koji se kantonalna i entitetska vlast bavila ovom prirodnom katastrofom. U susretima sa privrednicima informirao se o posljedicama poplava po privredu, ali i o pitanju transparentnosti trošenja sredstava i donacija koje su osigurane za obnovu nakon poplava. „Zajednica se obnavlja, prvenstveno zahvaljujući pomoći međunarodnih donatora i naših ljudi iz inostranstva, ali je država zakazala i to se vidi na svakom koraku. Lokalna zajednica se ne može izboriti sama sa katastrofom ovih razmjera, posebno sada kada to više nije velika vijest na TV ekranima. Moramo svi pomoći da Maglaj ne bude zaboravljen.”