Dennis Gratz, zastupnik Naše stranke u Parlamentu Federacije BiH, uputio je dva amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim se traže veće sankcije za prekršaje u provedbi budžeta.

“Podnijeli smo amandmane prema Predstavničkom domu, gdje tražimo izmjene povećanja novčanih sankcija za odgovorna lica budžetskih korisnika i nosilaca izvršne vlasti. Tražimo uvećanje kazni i to na minimalne iznose od 10 000 maraka”, kazao je Dennis Gratz.

“Ovaj propis je veoma važan sa aspekta povećanja fiskalne odgovornosti. Dosadašnje sankcije su simbolične, te moramo stalno raditi na destimulisanju neodgovornog odnosa. Predložene izmjene nisu idealne, na nama je da u budućnosti pripremimo nova rješenja iz evropske prakse, te ih kao opozicija predstavimo javnosti i skupštinskoj većini”, zaključio Gratz.