Dennis Gratz, zastupnik Naše stranke u Parlamentu Federacije, uputio je danas pitanje prema Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a koje se tiče pitanja konačnog rješavanja pitanja upravljanja šumama i donošenja novog Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine.

“Svakodnevno sam u komunikaciji sa poduzetnicima iz drvne industrije, ali i sa brojnim građanima, posebno u nekim krajevima koji živi od šume i drveta. Iz Vareša me ljudi pitaju kada će konačno ovaj grad dobiti pravo za upravljanje svojim resursima. U Bosanskom Petrovcu su naši članovi i članice razgovarali sa načelnikom, mnogi vide izlaz u konačnoj provedbi presude Ustavnog suda, te vraćanju općini nadležnosti za upravljanje na šumama”, kazao je Dennis Gratz.

“Pitamo koje je konkretne korake Vlada Federacije Bosne i Hercegovine preduzela u vezi sa provedbom presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koje se tiču zaštite prava općina na lokalnu samoupravu u smislu prava na upravljanje šumama. Također, da li Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima u planu, ako da – kada, upućivanje Parlamentu Federacije BiH prijedlog novog zakonskog rješenja koje će za svoj predmet imati pitanje upravljanje šumama? Nema vremena za čekanje, moramo što prije donijeti rješenje”, zaključio je Gratz.